Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia” w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Komitet Socjologii PAN wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzenia nazwy nauki socjologiczne w miejsce dotychczasowej: socjologia oraz apeluje o powrót do pierwotnej nazwy reprezentowanej przez nas dyscypliny naukowej.

Treść pisma skierowanego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia”

2 grudnia 2018
Więcej

Oświadczenie

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk wyraża swoje krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm RP noweli do Ustawy o IPN.

Stosunek członków, grup i instytucji społeczeństwa polskiego do Holokaustu, ich udział zarówno w ratowaniu, jak i zabijaniu Żydów  podczas okupacji

2 marca 2018
Więcej

9. Kongres Młodej Socjologii

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Krakowie odbędzie się 9. Kongres Młodej Socjologii organizowany przez Koło Naukowe Studentek i Studentów Socjologii UJ oraz Koło Naukowe Studentek i Studentów Pracy Socjalnej UJ.

Miejsce obrad: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52

15 lutego 2018
Więcej

Re-Imagining the City

Ukazała się książka wydana przez Komitet Socjologii PAN i Instytut Socjologii UJ

Re-Imagining the City. Municipality and Urbanity Today from a Sociological Perspective

red. Marta Smagacz-Poziemska , red. Krzysztof Frysztacki , red. Andrzej Bukowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Re-imagining the city

Książkę

24 stycznia 2018
Więcej

Zmarł Profesor Władysław Markiewicz

Z uczuciem wielkiego  żalu reagujemy na wiadomość o odejściu na zawsze
znakomitego, pozostającego w naszej pamięci Seniora polskiej socjologii,
wieloletniego członka Komitetu Socjologii PAN,
Profesora Władysława Markiewicza.

22 stycznia 2017
Więcej

Zmarł Profesor Zygmunt Bauman

Z wielkim żalem reagujemy na wiadomość o śmierci Profesora Zygmunta Baumana.
Jeszcze niedawno był z nami w kręgu Komitetu Socjologii PAN.
Pozostał w dziełach.

11 stycznia 2017
Więcej

Zmarł Profesor Jerzy Szacki

Z ogromnym żalem reagujemy na śmierć Profesora Jerzego Szackiego, która nastąpiła 25 października 2016 roku. Odszedł wspaniały uczony, niezwykły przedstawiciel polskiej socjologii, w tym Komitetu Socjologii PAN. Pozostaje dzieło i pamięć.

28 października 2016
Więcej