Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia” w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Komitet Socjologii PAN wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzenia nazwy nauki socjologiczne w miejsce dotychczasowej: socjologia oraz apeluje o powrót do pierwotnej nazwy reprezentowanej przez nas dyscypliny naukowej.

Treść pisma skierowanego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia”

2 grudnia 2018
Więcej

Oświadczenie

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk wyraża swoje krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm RP noweli do Ustawy o IPN.

Stosunek członków, grup i instytucji społeczeństwa polskiego do Holokaustu, ich udział zarówno w ratowaniu, jak i zabijaniu Żydów  podczas okupacji

2 marca 2018
Więcej