Nagroda im. Ludwika Krzywickiego

21 lipca 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 3/2015 zebrania plenarnego Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN z dn. 7 maja 2015 r.

W 2016 roku przyznana zostanie nagroda naukowa Wydziału m.in. z dyscypliny socjologia im. Ludwika Krzywickiego.

O nagrodę mogą ubiegać się prace opublikowane nie wcześniej niż w ciągu 4 lat poprzedzających przyznanie nagrody (publikacje wydane w roku 2012 r. i w latach następnych).

Kandydatów do nagród naukowych mogą zgłaszać członkowie komisji nagród, prezydia komitetów naukowych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz rady naukowe placówek Wydziału.

Prezydium Komitetu Socjologii PAN – działając w porozumieniu z całym Komitetem – zamierza zgłosić kandydaturę do tej nagrody.

Co za tym idzie, czekamy na propozycje płynące ze strony naszego środowiska.

Propozycje takie można przesyłać do końca sierpnia 2016 roku na adres:

Komitet Socjologii PAN, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, z dopiskiem: Nagroda im. Ludwika Krzywickiego.
Do wniosku należy załączyć egzemplarz zgłaszanej pracy oraz jej recenzję/recenzje.