KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH”

7 lutego 2017

Kolegium Wydawców ogłasza konkurs na stanowisko redaktora naczelnego „Studiów Socjologicznych” na lata 2017 – 2020.

Kolegium Wydawców zachęca socjologów – samodzielnych pracowników nauki – do składania ofert w terminie do 31 marca 2017 roku, pocztą na adres:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

lub w formie elektronicznej: secretar@ifispan.waw.pl

Treść ogłoszenia:

KONKURS NA NACZELNEGO STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH