Konferencja – Łagów wrzesień 2017

16 lipca 2017

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Komitet Socjologii PAN

zapraszają na X Ogólnopolską Konferencję Naukową:

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa – Podzielona wspólnota?

OW Leśnik, Łagów – Zielona Góra, 20 – 22 września 2017

07_Plakat_Konferencja 2017_210x297mm

Informacje nt. Konferencji:

http://www.is.uz.zgora.pl/pliki/transgranicznoscx/informacjaTG.pdf

Ramowy Program Konferencji:

http://www.is.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=208

Formularz zgłoszeniowy:

http://www.is.uz.zgora.pl/pliki/transgranicznoscx/formularzTG.pdf