Apel skierowany do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

27 lipca 2017

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Prezydium Komitetu Socjologii PAN z wielką uwagą i niepokojem patrzy na dokonywane w Polsce zasadnicze zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Widzimy potrzebę zmian instytucjonalnych w tej dziedzinie. Jednocześnie uważamy, że przeprowadzone już przez parlament reformy, a w szczególności ustawa o Sądzie Najwyższym, mogą zakłócić Monteskiuszowski trójpodział władz i prowadzić do politycznego podporządkowania sądów zmieniającym się większościom parlamentarnym oraz wyłanianym przez nie rządom.       

Mając to na względzie, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niepodpisywanie tych ustaw i zainicjowanie  poważniej debaty obywateli, polityków i profesjonalistów nad kierunkami reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku

Za Prezydium Komitetu Socjologii PAN

Przewodniczący

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki