Kobiece utopie w działaniu… Konferencja 21 – 22 września 2018

6 lutego 2018

XXX        Drukowanie

KOBIECE UTOPIE W DZIAŁANIU. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918 – 2018)

Kraków, 21 – 22 września 2018 r.

Konferencja organizowana przez Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk

i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W imieniu organizatorów i organizatorek konferencji zapraszamy środowiska naukowe, studentów i studentki, doktorantów i doktorantki, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe do udziału w konferencji.

Zaproszenie na konferencję w PJM: https://www.youtube.com/watch?v=0qJYiXw9jmc

Książka abstraktów: Kobiece Utopie w Działaniu. Książka abstraktów

Program: Utopie_Kobiet_program_konfrencji_tabela

Szczegółowe informacje na stronie konferencji: http://www.utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. dr hab. Małgorzat Fuszara, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Øystein Gullvåg Holter, University of Oslo, Norwegia

Prof. Sigrid Metz-Goeckel Technische Universität Dortmund, Niemcy

Prof. dr hab. Anna Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jacek Raciborski, Uniwersytet Warszawski, Komitet Socjologii PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. dr hab.  Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. Anne Snitow, New School for Social Research NY, USA

Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda–Kruszyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Komitet Socjologii PAN, Lublin

dr hab. Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Marcin Lubaś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Marcjanna Nóżka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Sandra Hanson, The Catholic University of America, USA.

dr Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Justyna Struzik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Magdalena Ślusarczyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Marta Warat, Uniwersytet Jagielloński, Kraków