9. Kongres Młodej Socjologii

15 lutego 2018

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Krakowie odbędzie się 9. Kongres Młodej Socjologii organizowany przez Koło Naukowe Studentek i Studentów Socjologii UJ oraz Koło Naukowe Studentek i Studentów Pracy Socjalnej UJ.

Miejsce obrad: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52

Print

Kongres Młodej Socjologii to ogólnopolska, cykliczna konferencja, stanowiąca forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy – studentów i doktorantów, przedstawicieli polskich ośrodków akademickich reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Co roku przez dwa dni wygłaszanych jest kilkadziesiąt referatów w pięciu sesjach tematycznych: antropologia społeczna, badania społeczne, nowe technologie, socjologia krytyczna, praca socjalna. Referaty mają charakter teoretyczny, jak i empiryczny, stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy albo prezentację wyników uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich.

W ramach 8. edycji, po raz pierwszy wyróżniono miasto i miejskość jako odrębny obszar tematyczny – obok dwóch sesji, podczas których młodzi badacze miastaw swoich referatach wskazywali na aplikacyjny charakter urbanstudies, zorganizowano również warsztaty poświęcone modelowaniu przyszłości miasta, które poprowadziła dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (Instytut Socjologii UJ).

W tym roku, obok pracowników naukowych UJ, po raz pierwszy Kongres merytorycznie wspierać będą profesorowie z innych ośrodków akademickich – Krzysztof Konecki (UŁ), Marek Krajewski (UAM), Janusz Mucha (AGH), Tomasz Nawrocki (UŚ), Maciej Kowalewski (US).

Tegoroczny Kongres Młodej Socjologii został objęty patronatem honorowym m.in. Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu: http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl/