Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia” w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

2 grudnia 2018

Komitet Socjologii PAN wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzenia nazwy nauki socjologiczne w miejsce dotychczasowej: socjologia oraz apeluje o powrót do pierwotnej nazwy reprezentowanej przez nas dyscypliny naukowej.

Treść pisma skierowanego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia”