Prezydium

Prezydium Komitetu Socjologii PAN w kadencji 2020-2023 ukonstytuowane na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 roku

Przewodniczący:

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Rafał Drozdowski

prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Członkowie prezydium:

prof. dr hab. Marek Kucia

prof. dr hab. Jacek Raciborski

prof. dr hab. Krystyna Szafraniec