Prezydium

Prezydium Komitetu Socjologii PAN ukonstytuowane na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2016 roku

Przewodniczący:

Krzysztof Frysztacki

Zastępcy przewodniczącego:

Marek S. Szczepański

Tomasz Szlendak

Sekretarz naukowy:

Maria Zielińska

Członkowie prezydium:

Anna Giza-Poleszczuk

Marek Krajewski

Antoni Sułek