Kontakt

Komitet Socjologii PAN
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, pok. 2119
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa

Adres do korespondencji:

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
e-mail: usfryszt@cyf-kr.edu.pl, marcjanna.nozka@uj.edu.pl
telefon: 12 422 21 29; 12 663-17-75

Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
tel. 12 422 21 29, 12 663 17 75, e-mail: usfryszt@cyf-kr.edu.pl

Sekretarz organizacyjny:

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
tel. 12 422 21 29, 12 663 17 75, e-mail: marcjanna.nozka@uj.edu.pl