O komitecie

Zakres działania komitetu: dyscyplina socjologia. Komitet został powołany w 1969 roku. Działalność Komitetu obejmuje m.in. aktywność wydawniczą i konferencyjną; inicjowanie dyskusji i przedsięwzięć badawczych, zwłaszcza w zakresie kluczowych problemów społecznych kraju; inicjowanie dyskusji na temat najważniejszych aktów normatywnych, wpływających na życie społeczne obywateli; monitorowanie stanu i standardów edukacji socjologicznej, a w tym sposobów uprawiania dyscypliny.