Skład

Komitet Socjologii PAN w składzie ostatecznie ukonstytuowanym w marcu 2016 roku
 1. Henryk Domański
 2. Rafał Drozdowski
 3. Krzysztof Frysztacki
 4. Anna Giza-Poleszczuk
 5. Piotr Gliński
 6. Marian Golka
 7. Leszek Gołdyka
 8. Krzysztof Gorlach
 9. Dariusz Jemielniak
 10. Krzysztof Konecki
 11. Marek Krajewski
 12. Ireneusz Krzemiński
 13. Zbigniew Kurcz
 14. Joanna Kurczewska
 15. Andrzej Kwilecki
 16. Bogdan Mach
 17. Janusz Mariański
 18. Władysław Markiewicz
 19. Mirosława Marody
 20. Janusz Mucha
 21. Jacek Raciborski
 22. Andrzej Rychard
 23. Andrzej Sadowski
 24. Grażyna Skąpska
 25. Krystyna Slany
 26. Antoni Sułek
 27. Jerzy Szacki
 28. Marek S. Szczepański
 29. Tomasz Szlendak
 30. Piotr Sztompka
 31. Wojciech Świątkiewicz
 32. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
 33. Sławomir H. Zaręba
 34. Maria Zielińska
 35. Marek Ziółkowski
 36. Andrzej Zybertowicz