UTOPIE KOBIET

Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)

Ekspertyza Komitetu Socjologii PAN

(…) publikacja ma służyć przenikaniu bogatej wiedzy naukowej dotyczącej kwestii kobiet do jak największej rzeszy odbiorców: środowiska badaczy i badaczek (w kraju i za granicą), studentów i studentek,

5 lutego 2020
Więcej

Zmarł Profesor Andrzej Kwilecki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że  14 października 2019 roku zmarł wybitny Przedstawiciel naszego środowiska, Członek Honorowy Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Profesor Andrzej Kwilecki

20 października 2019
Więcej

Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia” w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Komitet Socjologii PAN wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzenia nazwy nauki socjologiczne w miejsce dotychczasowej: socjologia oraz apeluje o powrót do pierwotnej nazwy reprezentowanej przez nas dyscypliny naukowej.

Treść pisma skierowanego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia”

2 grudnia 2018
Więcej