Konferencje

KONFERENCJE 2018

Komitet Socjologii PAN i Instytut Socjologii UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję:

„Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet (28.XI.1918-28.XI.2018)”

Konferencja zainspirowana została setną rocznicą wywalczenia przez kobiety praw wyborczych. Celem konferencji jest m.in. refleksja nad miejscem i rolą kobiet w społeczeństwie, ich aspiracjami i dążeniami. Stanie się to okazją do socjologicznego namysłu nad zjawiskami i procesami równościowymi toczącymi się na przestrzeni wieku.

Specjalną uwagę poświęcimy potransformacyjnym procesom i zjawiskom mającym wpływ na podmiotowość kobiet, ich sprawczość oraz działania na różnych poziomach struktury społecznego świata. Przyjrzymy się oporowi kobiet wobec nierówności, który ze zmienną dynamiką manifestuje się w różnych sferach życia. Interesować nas będzie, jak w Polsce, Europie i poza nią, kształtują się sposoby myślenia i działania na rzecz grup marginalizowanych. Debaty osadzone zostaną w perspektywie diachronicznej i intersekcjonalnej, uwzględniając wymiar ekonomiczny, polityczny, kulturowy, religijny.

Konferencja ma służyć przenikaniu wiedzy socjologicznej na temat praw i wolności obywatelskich do jak największej rzeszy odbiorców; ma przyczynić się do odkrywania, naświetlania i upowszechniania wiedzy na temat partycypacji kobiet w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dn. 21.09.2018 – 22.09.2018

 

KONFERENCJE 2017

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Komitet Socjologii PAN

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa – Podzielona wspólnota?

OW Leśnik, Łagów – Zielona Góra, 20 – 22 września 2017

07_Plakat_Konferencja 2017_210x297mm

Informacje nt. Konferencji:

http://kspan.pan.pl/wp-content/uploads/2017/07/Program-Konferencji_Łagów-20-22-września-2017.pdf

Program Konferencji_Łagów 20 – 22 września 2017

 

KONFERENCJE 2012

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Komitet Socjologii PAN

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje

Termin: 23 – 24 kwietnia 2015 r. (czwartek – piątek),

Miejsce obrad: Hotel Copernicus, ul. Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń

Komitet Organizacyjny: Dr hab. Andrzej Zybertowicz prof. UMK (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Raciborski UW, dr Marcjanna Nóżka UJ, mgr Katarzyna Tamborska UMK.

Konferencja poświęcona jest formalnym i nieformalnym wymiarom władzy oraz szeroko rozumianej roli socjologii i socjologów w transformacji ustrojowej: polskim doświadczeniom w projektowaniu instytucji ładu demokratycznego i instytucjonalnej infrastruktury gospodarki rynkowej; badaniom preferencji wyborczych i ich wykorzystaniu w działalności partii politycznych; ideologicznym podziałom i udziałowi w nich socjologów; ewaluacji polityk publicznych; prezentacji sukcesów i porażek socjologii na tym polu, a także stosunku władzy do wiedzy socjologicznej (w tym nauczania socjologii i głoszonych opinii o gorszej pozycji absolwentów socjologii na rynku pracy) oraz źródeł zaangażowania się socjologów w obszary władzy po 89. roku.