O komitecie

Zakres działania komitetu: dyscyplina socjologia. Komitet został powołany w 1969 roku. Działalność Komitetu obejmuje m.in. aktywność wydawniczą i konferencyjną; inicjowanie dyskusji i przedsięwzięć badawczych, zwłaszcza w zakresie kluczowych problemów społecznych kraju; inicjowanie dyskusji na temat najważniejszych aktów normatywnych, wpływających na życie społeczne obywateli; monitorowanie stanu i standardów edukacji socjologicznej, a w tym sposobów uprawiania dyscypliny.

 

Komitetu Socjologii PAN uzyskał dofinansowanie w ramach środków DUN na realizację następujących zadań w roku 2016:

[1] Współorganizacja konferencji, pt. Metodologiczne inspiracje 2016: Badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy,

[2] Współorganizacja konferencji, pt. Qualitative Methods and Research Technologies,

[3] Realizacja działalności wydawniczej: Studia Socjologiczne oraz Kultura i Społeczeństwo

[4] Wydanie publikacji zwartej pt.: Zmiany w kulturze: kontekst współczesnej Polski (koncepcje, podejścia, wielkie i małe problemy).