Konkurs na stanowisko redaktora czasopisma „Kultura i Społeczeństwo”

18 grudnia 2018

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie: http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2018/12/Konkurs-Kultura-i-Społeczeństwo.pdf

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów w konkursie na stanowisko redaktora naczelnego odbywa się w okresie od dnia  1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 r.

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

* * *