UTOPIE KOBIET

5 lutego 2020

Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)

Ekspertyza Komitetu Socjologii PAN

(…) publikacja ma służyć przenikaniu bogatej wiedzy naukowej dotyczącej kwestii kobiet do jak największej rzeszy odbiorców: środowiska badaczy i badaczek (w kraju i za granicą), studentów i studentek, przedstawicieli i przedstawicielek instytucji publicznych, międzynarodowych, lokalnych i samorządowych. Mamy nadzieję, że przyczyni się do odkrywania, naświetlania i upowszechniania wiedzy na temat partycypacji kobiet w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Książka może stać się także swoistym drogowskazem dla społecznych inicjatyw podejmowanych w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadach równości i sprawiedliwości płci.

Podobnie jak utopie, które zakotwiczone są w przeszłości i teraźniejszości, sięgając do nich kreślą przyszłość, także ta książka za cel stawia sobie opowiedzenie o przeszłych zmaganiach kobiet o uznanie ich podmiotowości, dzisiejszych doświadczeniach walki z nierównościami i wizjach przyszłych zmian z nich wynikających. ​

[ze Wstępu]

Polska Akademia Nauk

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji: https://wuj.pl/ksiazka/utopie-kobiet