PAN-Metrics 2024

13 czerwca 2024

Instytut Filozofii i Socjologii PAN wraz z Komitetem Socjologii Polskiej Akademii Nauk 15–17 maja 2024 roku zorganizował konferencję: Seminar on Novel Measurement Problems in Social Sciences: Response Styles, Careless Responding, Measurement Invariance, Log‑Data, and Technology-Based Measurement.

Konferencja dotyczyła badań związanych z jakością pomiaru w szeroko rozumianych naukach społecznych (socjologia, psychologia, badania edukacyjne). Wśród tematów poruszanych na konferencji znalazły się między innymi: a) zniekształcenia pomiaru, takie jak odpowiadanie nieuważne lub style odpowiedzi, b) użycie danych procesowych (log-danych, paradanych komputerowych), c) innowacji technologicznych (np. uczenie maszynowe, w tym duże modele językowe) i ich zastosowaniu w pomiarze, d) modelowanie statystyczne, e) inne wyzwania stojące przed ilościowym i jakościowym pomiarem w naukach społecznych. Tematyka konferencji dotyczyła zarówno pomiaru cech kognitywnych, jak i niekognitywnych. Oprócz badaczy z Polski w wydarzeniu uczestniczyli m.in. goście z Niemiec, Cypru i Norwegii. Reprezentowane były takie uczelnie i organizacje badawcze jak: University of Oslo, Universitat Autonoma de Barcelona, DIPF – Leibnitz Institute for Research and Information in Education (Frankfurt nad Menem), Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Freie Universität Berlin, University of Cyprus, czy University College London. Na zaproszenie organizatorów wystąpienia wygłosili: Esther Ulitzsch (University of Oslo), Francesci Borgonovi (UCL), Ulfa Kroehne (DIPF) oraz Alexandra Robitzscha i Olivera Luedtke (IPN Kiel).