Socjologiczne granty w ostatnim konkursie NCN

16 czerwca 2024

Szanse uzyskania finansowania projektów badawczych w polskiej socjologii są od lat bardzo niewielkie i wiele znakomitych pomysłów naukowych nie miało możliwości się zrealizować. KS PAN podejmował i będzie podejmował starania, aby ta sytuacja się zmieniła. Warto jednak w tym kontekście zauważyć, że ostatnio ogłoszone wyniki konkursu OPUS w panelu HS6 są stosunkowo lepsze dla naszej dyscypliny. Zakwalifikowano do finansowania następujące projekty:

Dr hab. Honorata Jakubowska, prof. UAM Zarządzanie menstruacją w sporcie profesjonalnym: perspektywa socjologiczna

Dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW Konkurencja w polu nauki: Władza i produkcja wiedzy w wybranych dyscyplinach w Polsce

Dr Mariusz Baranowski UAM Krajowe uwarunkowania transformacji energetycznej w perspektywie wielopoziomowej: doświadczenia i imaginaria Europy

Dr hab. Magdalena Maria Grabowska, prof. IFiS PAN Sprawczość reprodukcyjna: perspektywa sprawiedliwości reprodukcyjnej i teorii reprodukcji społecznej

Dr hab. Anna Kacperczyk, prof. UŁ Dzikie wysypiska-wytwarzanie ładu i nieładu społecznego w przestrzeni miejskiej

Dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ Procesualny wymiar konstruowania tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście życia rodzinnego. Analiza zjawiska z perspektywy okresu późnej adolescencji i wczesnej dorosłości