Prezydium

Prezydium Komitetu Socjologii PAN w kadencji 2020-2023 ukonstytuowane na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 roku

Przewodniczący:

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Członkowie prezydium:

prof. dr hab. Marek Kucia, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jacek Raciborski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu