Działalność Komitetu

PROTOKOŁY  Z POSIEDZEŃ KOMITETU SOCJOLOGII PAN

ROK 2024

Protokol-z-I-posiedzenia-KS-kadencji-2024-2027

zebranie-Prezydium_20.05.2024_wersja_skrocona-1

ROK 2020

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 18 maja 2020

ROK 2019

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii 12 września 2019

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii 15 kwietnia 2019

ROK 2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii 14 listopada 2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii 20 września 2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii 20 czerwca 2018

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii 28 lutego 2018

ROK 2017

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 20 września 2017

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 10 maja 2017

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 18 stycznia 2017

ROK 2016

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 7 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 1 czerwca 2016

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 26 stycznia 2016

ROK 2015

Posiedzenie wyjazdowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w dniu 23 kwietnia 2015

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 4 marca 2015

ROK 2014

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii 5 listopada 2014

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii, 2 lipca 2014

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii PAN, 5 lutego 2014 r.

ROK 2013

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii PAN, 20 Listopada 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii,19 czerwca 2013

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii PAN, 28 luty 2013 r.

ROK 2012

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii PAN, 31 stycznia 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii PAN, 4 kwietnia 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii PAN, 20 czerwca 2012 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii PAN, 7 listopada 2012 r.