Skład Komitetu

Komitet Socjologii PAN w kadencji 2020-2023

Przewodniczący – prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Rafał Drozdowski, prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Członkowie Prezydium: prof. dr hab. Marek Kucia, prof. dr hab. Jacek Raciborski, prof dr hab. Krystyna Szafraniec

Skład:

 1. prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 2. prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Wydział Socjologii UAM)
 3. prof. dr hab. Maria Flis (Instytut Socjologii UJ)
 4. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (profesor emerytowany, Instytut Socjologii UJ)
 5. prof. dr hab. Elżbieta Hałas (Instytut Socjologii UW)
 6. dr hab. Honorata Jakubowska, prof. UAM (Wydział Socjologii UAM)
 7. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – czł. koresp. PAN (Akademia Leona Koźmińskiego)
 8. dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG (Instytut Socjologii UG)
 9. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (Instytut Socjologii UMK)
 10. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Instytut Socjologii UŁ)
 11. prof. dr hab. Andrzej Koźmiński – czł. koresp. PAN (Akademia Leona Koźmińskiego)
 12. prof. dr hab. Marek Marian Kucia (Instytut Socjologii UJ)
 13. prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Instytut Socjologii UWr)
 14. prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak – czł. AMU PAN (Akademia Leona Koźmińskiego)
 15. dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW (Instytut Socjologii UW)
 16. prof. dr hab. Mirosława Marody – czł. rzecz. PAN (Instytut Socjologii UW)
 17. prof. dr hab. Janusz Mucha (Instytut Socjologii UwB)
 18. dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ (Instytut Socjologii UŚ)
 19. dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ)
 20. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Socjologii UG)
 21. dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM (Wydział Socjologii UAM)
 22. prof. dr hab. Jacek Raciborski (Instytut Socjologii UW)
 23. dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG (Instytut Socjologii UG)
 24. prof. dr hab. Andrzej Rychard – czł. koresp. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 25. prof. dr hab. Krystyna Slany (Instytut Socjologii UJ)
 26. prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 27. prof. dr hab. Antoni Sułek – czł. koresp. PAN (Instytut Socjologii UW)
 28. prof. dr hab. Krystyna Szafraniec (Instytut Socjologii UMK)
 29. prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii UMK)
 30. prof. dr hab. Marek Szczepański – czł. koresp. PAN (Instytut Socjologii UŚ)
 31. prof. dr hab. Piotr Sztompka – czł. rzecz. PAN (profesor emerytowany, Instytut Socjologii UJ)
 32. prof. dr hab. Anna Śliz (Instytut Socjologii. UO)
 33. prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Instytut Socjologii UŚ)
 34. prof. dr hab. Kazimiera Wódz (Instytut Socjologii UŚ)
 35. prof. dr hab. Tomasz Zarycki (Instytut Studiów Społecznych UW)
 36. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ (Instytut Socjologii UZ)
 37. prof. dr hab. Marek Ziółkowski (Wydział Socjologii UAM)
 38. dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK (Instytut Socjologii UMK)

SKŁAD KOMITETU SOCJOLOGII PAN w kadencji 2012-2015

PREZYDIUM

Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof FRYSZTACKI

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI

prof. dr hab. Antoni SUŁEK

Członkowie prezydium:

dr hab. Barbara FATYGA, prof. UW

prof. dr hab. Krzysztof KONECKI

prof. dr hab. Elżbieta TARKOWSKA  

Sekretarz naukowy:

prof. dr hab. Marek S. SZCZEPAŃSKI

CZŁONKOWIE KOMITETU SOCJOLOGII

 1. Prof. dr hab. Zygmunt BAUMAN
 2. Prof. dr hab. Zbigniew BOKSZAŃSKI
 3. Prof. dr hab. Mirosław CHAŁUBIŃSKI
 4. Prof. dr hab. Henryk DOMAŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 5. Prof. dr hab. Leon DYCZEWSKI
 6. Prof. dr hab. Piotr GLIŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 7. Prof. dr hab. Krzysztof GORLACH
 8. Prof. dr hab. Dariusz JEMIELNIAK – członek Akademii Młodych Uczonych PAN
 9. dr hab. Andrzej KOJDER, prof. UW
 10. Prof. dr hab. Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA
 11. Prof. dr hab. Zdzisław KRASNODĘBSKI
 12. Prof. dr hab. Ireneusz KRZEMIŃSKI
 13. Prof. dr hab. Hieronim KUBIAK
 14. Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 15. Prof. dr hab. Andrzej KWILECKI – członek honorowy
 16. czł. rzecz. PAN, Prof. dr hab. Władysław MARKIEWICZ
 17. czł. koresp. PAN, Prof. dr hab. Mirosława MARODY
 18. Prof. dr hab. Janusz MUCHA
 19. Prof. dr hab. Jacek RACIBORSKI
 20. Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 21. czł. rzecz. PAN Prof. dr hab. Jerzy SZACKI
 22. czł. rzecz. PAN Prof. dr hab. Piotr SZTOMPKA
 23. Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ
 24. czł. rzecz. PAN Prof. dr hab. Stanisław TABACZYŃSKI – Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 25. Prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński – Instytut Studiów Politycznych PAN
 26. Prof. dr hab. Marek ZIÓŁKOWSKI
 27. dr hab. Andrzej ZYBERTOWICZ, prof. UMK