Skład Komitetu

SKŁAD KOMITETU SOCJOLOGII, kadencja 2012-2015

PREZYDIUM

Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof FRYSZTACKI

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI

prof. dr hab. Antoni SUŁEK

Członkowie prezydium:

dr hab. Barbara FATYGA, prof. UW

prof. dr hab. Krzysztof KONECKI

prof. dr hab. Elżbieta TARKOWSKA  

Sekretarz naukowy:

prof. dr hab. Marek S. SZCZEPAŃSKI

CZŁONKOWIE KOMITETU SOCJOLOGII

 1. Prof. dr hab. Zygmunt BAUMAN
 2. Prof. dr hab. Zbigniew BOKSZAŃSKI
 3. Prof. dr hab. Mirosław CHAŁUBIŃSKI
 4. Prof. dr hab. Henryk DOMAŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 5. Prof. dr hab. Leon DYCZEWSKI
 6. Prof. dr hab. Piotr GLIŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 7. Prof. dr hab. Krzysztof GORLACH
 8. Prof. dr hab. Dariusz JEMIELNIAK – członek Akademii Młodych Uczonych PAN
 9. dr hab. Andrzej KOJDER, prof. UW
 10. Prof. dr hab. Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA
 11. Prof. dr hab. Zdzisław KRASNODĘBSKI
 12. Prof. dr hab. Ireneusz KRZEMIŃSKI
 13. Prof. dr hab. Hieronim KUBIAK
 14. Prof. dr hab. Joanna KURCZEWSKA – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 15. Prof. dr hab. Andrzej KWILECKI – członek honorowy
 16. czł. rzecz. PAN, Prof. dr hab. Władysław MARKIEWICZ
 17. czł. koresp. PAN, Prof. dr hab. Mirosława MARODY
 18. Prof. dr hab. Janusz MUCHA
 19. Prof. dr hab. Jacek RACIBORSKI
 20. Prof. dr hab. Andrzej RYCHARD – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 21. czł. rzecz. PAN Prof. dr hab. Jerzy SZACKI
 22. czł. rzecz. PAN Prof. dr hab. Piotr SZTOMPKA
 23. Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ
 24. czł. rzecz. PAN Prof. dr hab. Stanisław TABACZYŃSKI – Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 25. Prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński – Instytut Studiów Politycznych PAN
 26. Prof. dr hab. Marek ZIÓŁKOWSKI
 27. dr hab. Andrzej ZYBERTOWICZ, prof. UMK