Kontakt

Komitet Socjologii PAN
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, pok. 2119
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa

Adres do korespondencji:

Instytut Socjologii Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

e-mail: dorota.rancew-sikora@ug.edu.pl, m.lemanczyk@isppan.waw.pl

telefon: 58 523 45 15, 58 523 44 44

Przewodnicząca:

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG – Instytut Socjologii Uniwersytet Gdański, Gdańsk
tel. 518 938 839, e-mail: dorota.rancew-sikora@ug.edu.pl

Sekretarz organizacyjny:

dr Magdalena Lemańczyk – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

e-mail: m.lemanczyk@isppan.waw.pl