Kontakt

Komitet Socjologii PAN
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, pok. 2119
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa

Adres do korespondencji:

Instytut Socjologii Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

e-mail: cezaryop01@gmail.com, m.lemanczyk@isppan.waw.pl

telefon: 58 523 45 15, 58 523 44 44

Przewodniczący:

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Instytut Socjologii Uniwersytet Gdański, Gdańsk
tel. 502 415 301, e-mail: cezaryop01@gmail.com

Sekretarz organizacyjny:

dr Magdalena Lemańczyk – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

e-mail: m.lemanczyk@isppan.waw.pl