O komitecie

Zakres działania komitetu: dyscyplina socjologia. Komitet został powołany w 1969 roku. Działalność Komitetu obejmuje m.in. aktywność wydawniczą i konferencyjną; inicjowanie dyskusji i przedsięwzięć badawczych, zwłaszcza w zakresie kluczowych problemów społecznych kraju; inicjowanie dyskusji na temat najważniejszych aktów normatywnych, wpływających na życie społeczne obywateli; monitorowanie stanu i standardów edukacji socjologicznej, a w tym sposobów uprawiania dyscypliny.

Wybitni socjolodzy związani z Komitetem Socjologii

[kadencja KS PAN 2015 – 2019]

Profesor Władysław Markiewicz (1920 – 2017)

Wybitny socjolog, dziedzinami jego zainteresowań były: socjologia pracy, przemysłu, socjologia narodu i stosunków politycznych. Od 1966 roku profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i od 1972 roku Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1972 roku redaktor naczelny kwartalnika Studia Socjologiczne. Wieloletni członek Komitetu Socjologii PAN.

Profesor Zygmunt Bauman (1925 – 2017)

Polski socjolog o międzynarodowej sławie, jeden z twórców koncepcji postmodernizmu – ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności. Profesor nauk humanistycznych. Wieloletni członek Komitetu Socjologii PAN.

Profesor Elżbieta Tarkowska (1944 – 2016)

Specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, socjologii kultury. Zaangażowana w działania wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Redaktorka naczelna Kultury i Społeczeństwa. Wieloletnia członkini Komitetu Socjologii PAN.

Profesor Jerzy Szacki (1929-2016)

Historyk myśli socjologicznej, profesor nauk humanistycznych. Od 1973 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 członek Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Leon Dyczewski (1936-2016)

Katolicki duchowny, filozof, socjolog. Od 1984 roku kierownik Katedry Socjologii Kultury KUL. Członek Komitetu Socjologii PAN.