Zmarł Profesor Andrzej Kwilecki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że  14 października 2019 roku zmarł wybitny Przedstawiciel naszego środowiska, Członek Honorowy Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Profesor Andrzej Kwilecki

20 października 2019
Więcej

Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia” w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Komitet Socjologii PAN wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzenia nazwy nauki socjologiczne w miejsce dotychczasowej: socjologia oraz apeluje o powrót do pierwotnej nazwy reprezentowanej przez nas dyscypliny naukowej.

Treść pisma skierowanego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Apel Komitetu Socjologii PAN o przywrócenie nazwy „socjologia”

2 grudnia 2018
Więcej

Oświadczenie

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk wyraża swoje krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm RP noweli do Ustawy o IPN.

Stosunek członków, grup i instytucji społeczeństwa polskiego do Holokaustu, ich udział zarówno w ratowaniu, jak i zabijaniu Żydów  podczas okupacji

2 marca 2018
Więcej