Konferencje

KONFERENCJE 2022

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „SPOŁECZNE DOŚWIADCZENIE PANDEMII W PERSPEKTYWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH”.

Miejsce: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa, Sala pod Kopułą, III piętro (winda),

Data: 14.10.2022 r., godz. 9:45-17:15.

Konferencja_zaproszenie pazdziernik PROGRAM-KONFERENCJI

Komitet Socjologii PAN zaprasza na dyskusję panelową: Czy pokolenia zmieniają polską socjologię? zaproszenie

Wydarzenie odbywa się w ramach XVIII Ogólnopolskiego Zajazdu Socjologicznego w Warszawie
Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Czytelnia Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego, budynek 48
Data: 15.09.2022 (czwartek) godz. 14.00-15.30

KONFERENCJE 2018

Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitet Socjologii PAN

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

„Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet (28.XI.1918-28.XI.2018)”

Kraków, dn. 21.09.2018 – 22.09.2018

Kobiece utopie_promocja    Kobiece utopie_paneliści

Konferencja zainspirowana została setną rocznicą wywalczenia przez kobiety praw wyborczych. Celem konferencji była m.in. refleksja nad miejscem i rolą kobiet w społeczeństwie, ich aspiracjami i dążeniami. Stała się okazją do socjologicznego namysłu nad zjawiskami i procesami równościowymi toczącymi się na przestrzeni wieku.

Specjalną uwagę poświęcono potransformacyjnym procesom i zjawiskom mającym wpływ na podmiotowość kobiet, ich sprawczość oraz działania na różnych poziomach struktury społecznego świata. Przyglądano się oporowi kobiet wobec nierówności, który ze zmienną dynamiką manifestuje się w różnych sferach życia. Organizatorów interesowało m.in. to, jak w Polsce, Europie i poza nią, kształtują się sposoby myślenia i działania na rzecz grup marginalizowanych. Debaty osadzone zostały w perspektywie diachronicznej i intersekcjonalnej, uwzględniając wymiar ekonomiczny, polityczny, kulturowy, religijny.

Konferencja służyła przenikaniu wiedzy socjologicznej na temat praw i wolności obywatelskich do jak największej rzeszy odbiorców; miała przyczynić się do odkrywania, naświetlania i upowszechniania wiedzy na temat partycypacji kobiet w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Kobiece utopie w działaniu – książka abstraktów

Program Ramowy Konferencji

KONFERENCJE 2017

Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Komitet Socjologii PAN

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa – Podzielona wspólnota?

OW Leśnik, Łagów – Zielona Góra, 20 – 22 września 2017

07_Plakat_Konferencja 2017_210x297mm

Informacje nt. Konferencji:

http://kspan.pan.pl/wp-content/uploads/2017/07/Program-Konferencji_Łagów-20-22-września-2017.pdf

Program Konferencji_Łagów 20 – 22 września 2017

KONFERENCJE 2012

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Komitet Socjologii PAN

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje

Termin: 23 – 24 kwietnia 2015 r. (czwartek – piątek),

Miejsce obrad: Hotel Copernicus, ul. Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń

Komitet Organizacyjny: Dr hab. Andrzej Zybertowicz prof. UMK (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Raciborski UW, dr Marcjanna Nóżka UJ, mgr Katarzyna Tamborska UMK.

Konferencja poświęcona jest formalnym i nieformalnym wymiarom władzy oraz szeroko rozumianej roli socjologii i socjologów w transformacji ustrojowej: polskim doświadczeniom w projektowaniu instytucji ładu demokratycznego i instytucjonalnej infrastruktury gospodarki rynkowej; badaniom preferencji wyborczych i ich wykorzystaniu w działalności partii politycznych; ideologicznym podziałom i udziałowi w nich socjologów; ewaluacji polityk publicznych; prezentacji sukcesów i porażek socjologii na tym polu, a także stosunku władzy do wiedzy socjologicznej (w tym nauczania socjologii i głoszonych opinii o gorszej pozycji absolwentów socjologii na rynku pracy) oraz źródeł zaangażowania się socjologów w obszary władzy po 89. roku.