Otwarte posiedzenie Komitetu Socjologii PAN, 14.06.2023 – ZAPROSZENIE

17 maja 2023

Serdecznie zapraszamy na otwarte posiedzenie Komitetu Socjologii PAN, organizowane we współpracy z IFiS PAN, podczas którego prof. Piotr Sztompka wygłosi wykład pt. Co z teorią socjologiczną w XXI stuleciu?
Termin: 14 czerwca 2023 r., godz. 12:00

Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 (Sala Okrągłego Stołu)
Wykład i dyskusja będą transmitowane online: https://zoom.us/j/99451189783?pwd=M2VEbDNjR2xWY3dKY0NmbDNXSURUdz09