Zmarł prof. dr hab. Marek S. Szczepański (1956 – 2023)

11 października 2023

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 11.10.2023 roku naszego Kolegi, Profesora Marka S. Szczepańskiego, wybitnego socjologa o ugruntowanej pozycji naukowej w Polsce i na arenie międzynarodowej, uczonego o niekwestionowanym autorytecie.

Pogrzeb odbędzie się 20. października (piątek) w Tychach. Liturgia mszy św. pogrzebowej rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Ks. K. Damrota 62. Następnie Profesor zostanie pochowany na cmentarzu znajdującym się przy tej parafii (ten sam adres).

***

Profesor Szczepański związany był w sposób szczególny z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, najpierw jako absolwent socjologii Uniwersytetu Śląskiego (1978), następnie uzyskał stopień naukowy doktora (1983) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego (1989) tejże uczelni. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1995 roku; od 1998 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Profesor Szczepański penił funkcje w licznych gremiach naukowych, m. in. funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2020-2023 – członka korespondenta KS PAN, członka Polskiej Akademii Umiejętności (Stacja PAU w Katowicach) oraz członka Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Profesor Szczepański specjalizował się w problematyce regionalnej i społeczności lokalnych, edukacji, socjologii miasta oraz teorii rozwoju społecznego.