Nagrody Ministra – stanowisko KS PAN

2 grudnia 2018

Komitet Socjologii PAN wyraża zaniepokojenie projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Publikator: Dz.U. 2018, poz. 1668, data 12 października 2018).

Treść listu zawierającego stanowisko Komitetu: Nagrody Ministra_stanowisko KS PAN